Uppdaterad GRI Standard för Utsläpp till Vatten och Avfall ute på remiss

Posted
May 2019

GRI är nu i full färd med att uppdatera standarden för utsläpp till vatten och avfall (GRI 306: Effluents and Waste). Detta för att säkerställa att standarden ligger i linje med internationellt överenskommen “best practice” och följer utvecklingen på områden. De tilltänkta uppdateringarna innebär bland annat en stärkt koppling mellan materialval och avfall (t.ex. hur val och uppköp av material och materialanvändning påverkar mängden och typ av genererat avfall), större fokus på påverkan i värdekedjan, cirkularitet och avfall samt nya definitioner för att standarden ska ligga i linje med andra internationellt vedertagna ramverk. Det föreslås även en egen upplysning för hållbarhetsstyrning kopplat till avfall (vilket introducerades även för de uppdaterade standarderna avseende vatten samt hälsa och säkerhet på arbetsplatsen 2018). 

Utkastet på den uppdaterade standarden ligger nu ute på remiss till allmänheten tom. den 15 juli. Vill du dela med dig av din åsikt? Lämna kommentar här

Den färdiga standarden planeras att lanseras under första kvartalet av 2020. För den som är nyfiken och vill veta mer om uppdateringen finns möjlighet att anmäla sig till ett GRI:s live-webbinar som äger rum den 18 juni, för anmälning se här.