Sandra Atler medverkar på Veckans Affärers event “Hållbara Affärer 2017”


Posted
October 2017

Sandra Atler kommer att medverka på Veckans Affärers event ”Hållbara Affärer 2017” den 11 oktober. Hon kommer delta i en paneldiskussion som handlar om hur barnperspektivet kan stärka företagens hållbarhetsagenda.

“Att sätta ett barnrättsperspektiv på sin hållbarhetsagenda innebär att verksamheten tillgodoser behoven inte bara hos nuvarande generation, utan även kommande generationer. Genom att adressera barnrättsprinciperna kan företag minska affärsrisken, stärka sin hållbarhetsagenda och förstärka arbetet för mänskliga rättigheter och miljö kopplat till affärsverksamheten” (ur programmet).

Läs mer om eventet här:  https://www.va.se/event/hallbara-affarer-2017/