Ny global guide för ESG-rapportering från Nasdaq

Posted
May 2019

Den amerikanska börsen Nasdaq har just släppt en ny global guide för ESG-rapportering som riktar sig till alla företag noterade på Nasdaq-börsen världen över. Guiden bygger på Nasdaqs riktlinjer för den nordiska och baltiska marknaden som släpptes 2017, men innehåller uppdaterad information kopplat till tredjepartsrapportering, Task-force on Climate-related Disclosures (TCFD) och en stärkt koppling till FN:s Globala Hållbarhetsmål. Det här är första gången en amerikansk börs släpper en guide för ESG-rapportering.  

Guiden är ett verktyg som hjälper företag att identifiera och redovisa hållbarhetsinformation som är intressant för investerare. Precis som de tidigare riktlinjerna innehåller guiden ett urval av relevanta indikatorer från väletablerade redovisningsramverk, som t.ex. GRI Standards och Global Compact.