Nätverket för hållbarhetsredovisning – Hur går vi vidare?


Posted
October 2017

Antalet företag och organisationer som hållbarhetsredovisar har vuxit dramatiskt de senaste åren av olika skäl. Det kan handla om krav från intressenter och skärpt lagstiftning men även en ökad insikt om redovisningens fördelar, inte minst affärsnyttan!

Mot den bakgrunden startar Enact nu det branschöverskridande ”Nätverket för hållbarhetsredovisning”. Syftet med nätverket är att på ett inspirerande och interaktivt sätt ge insikter och konkreta verktyg till alla som arbetar, eller är intresserade av hållbarhetsredovisning. Genom att tänka nytt och konstruktivt vill vi tillsammans med nätverket utmana rådande praxis och flytta rapporteringsagendan framåt.

Nätverket riktar sig primärt till alla som arbetar med rapportering i företag och organisationer och kommer således endast vara öppet för konsulter i mån av plats.

Vi satsar på att ha 4-6 nätverksträffar per år där vi fokuserar på trender och aktuella frågor. Vi kommer även att följa årsredovisningscykeln för att säkerställa att varje träff fokuserar på relevanta och aktuella redovisningssmoment.

Nätverkets första tre träffar

16 oktober: Enact Sustainable Strategies lanserar Nätverket för hållbarhetsredovisning! Varmt välkommen till ett halvdags inspirationsseminarium på temat ”Hållbarhetsredovisning – nuläge, trender och framtid”. Anmäl dig här!

30 november: Praktiskt inriktat seminarium länkat till redovisningscykelns nuläge; temat för nätverkets andra träff är ”Väsentlighet”, ett centralt koncept i arbetet med att identifiera och prioritera de viktigaste hållbarhetsfrågorna.

Januari/februari: Afterwork-seminarium med fokus på att sätta mål för hållbarhetsarbetet och de väsentliga frågorna. Hur sätter man mål som är relevanta för verksamheten och de hållbarhetsutmaningar som man står inför och samtidigt säkerställer att målen är långsiktiga, utmanade, uppföljningsbara och tydliga?

För mer information om Enacts andra events, se här!