Inbjudan till rundabordssamtal om FN:s vägledande principer


Posted
October 2017

Statskontoret har fått i uppdrag av regeringen att göra en bedömning av Sveriges efterlevnad av FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter (en s.k. National Baseline Assessment). Som en del av uppdraget har Statskontoret upphandlat Enact Sustainable Strategies för att göra en genomlysning av hur svensk lagstiftning står sig mot de vägledande principerna. Statskontoret och Enact genomför nu en intressentdialog tillsammans i syfte att få många intressenters synpunkter på utredningens frågor.

Enact och Statskontoret bjuder därmed in till ett rundabordssamtal, där representanter från alla intressentorganisationer eller personer med relevant kunskap välkomnas att delta.

Konsultationen fokuserar på följande områden:
• Åtgärder inom statlig verksamhet samt åtgärder för att stödja och vägleda företag)
• Påtagliga brister och luckor i lag och juridiska åtgärder

Tidpunkt för rundabordssamtalet är 8 november, 13:00-15:00 i Statskontorets lokaler på Torsgatan 11. Anmälan sker elektroniskt senast 31 oktober till Linus Sikström på Statskontoret.

Varmt välkomna!