Lever Sverige upp till FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter?

Posted
October 2017

Nu har ni en chans att ge era synpunkter på hur Sveriges lagstiftning efterlever FN:s vägledande principer! Statskontoret har fått i uppdrag av regeringen att göra en bedömning av Sveriges efterlevnad av FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.

Som en del av uppdraget genomför Enact (tillsammans med Statskontoret) en intressentdialog i syfte att få många intressenters synpunkter på utredningens frågor. 

Klick här för att delta.