I huvudet på en medlem i Enacts Nätverk för Hållbarhetsredovisning …


Posted
May 2019

Magnus Ulaner, Miljöchef på HSB Riksförbund 

Vi fick möjligheten att ställa 3 snabba frågor till Magnus Ulaner, Miljöchef på HSB Riksförbund. Ta del av hans reflektioner om nätverket, temat för föregående träff och redovisningsramverket TCFD.  

HSB har varit medlem i Enacts Nätverk för Hållbarhetsredovisning sedan nätverket startades. På vilket sätt har nätverket varit till nytta för HSB?  

Nätverket skapar nytta för oss i HSB som arbetar övergripande med styrning och redovisning av hållbarhetsfrågor genom att vi träffar kollegor med samma funktioner i olika typer av organisationer. Detta ger möjlighet att få konkreta råd och tips. En nytta är även att ha möjlighet att fördjupa oss i vissa aspekter av redovisning och ramverk. 

Temat för den senaste nätverksträffen var ”Redovisningsramverk – Verktyg eller huvudvärk? För och nackdelar med olika redovisningsramverk.” Vad tyckte du om temat?  

Bra tema, det är viktigt att ha koll de ramverk som finns och utvecklingen inom ramverken så man kan utvärdera nyttan med det/de ramverk man använder.

Under nätverksträffen uppfattade vi att du var särskilt intresserad av rekommendationerna från Task force on climate-related financial disclosures (TCFD). På vilket sätt skulle TCFD kunna vara intressant för HSB, och branschen i stort?  

För den byggda miljön är klimatanpassning en väsentlig fråga att agera inom. Därför är klimatrelaterade risker kopplat till flerbostadshus och markköp för byggande av nya bostäder viktigt för HSB att hantera med djuplodat. Försäkringsbranschen kommer ställa mer krav på bygg- och fastighetsbranschen. Därför ser jag en nytta med att lära mer om TCFD och få möjlighet att utvärdera ramverkets lämplighet för HSB. 

Tack Magnus!