Ny GRI Standard på ingång! – Skatt och Betalningar till Regeringar


Posted
April 2019

GRI Standards har nu lanserat ett första utkast på en ny standard avseende Skatt och Betalningar till Regeringar (Tax and Payments to Governments). Det här är GRI:s första standard kopplat till skatt och syftar till att bidra till ökad transparens kring hur och var organisationer betalar skatt.  

Skatteflykt är ett enormt samhällsproblem. Inom EU beräknas skatteflykt och skattefusk sammanlagt kosta staterna upp emot 1 trillion euro i förlorad inkomst varje år. Även skatteplanering, som är lagligt, kan ha en negativ påverkan på samhälle och ekonomi, och leda till förlorad statlig inkomst. Stater förlitar sig på skatteintäkter för att kunna förse allmänheten med nödvändiga tjänster såsom sjukvård, skola och infrastruktur. Förlorad skatteintäkt har därmed en negativ påverkan på ekonomi och samhälle.

Den nya GRI-standarden (i dess nuvarande form) kräver att organisationen redovisar påverkan av organisationens skattestrategi på de ekonomier och samhällen i samtliga länder där organisationen har verksamhet (land-för-land). En skattestrategi kan t.ex. vara att sköta sina affärer från ett dotterbolag i ett land med lägre bolagsskatt. Påverkan i det här fallet kan kopplas till förlorad skatteintäkt för landet där organisationen har verksamhet, trots att företaget belastar det landets system, infrastruktur etc. Samtidigt kan en positiv påverkan eventuellt redovisas i det land där bolaget faktiskt betalar skatt. Kravet på land-för-land redovisning kan på så sätt skapa en nyanserad bild av både negativ och positiv påverkan av organisationens skattestrategi.  

I dess nuvarande form innehåller standarden både nya upplysningar avseende hållbarhetsstyrning och frågespecifika upplysningar. Vi kommer att dela mer information om den nya standarden och hur den tillämpas när den slutgiltiga versionen har lanserats av GRI.